Oficiální stránky obce Labské Chrčice | Přihlášení |
   
 obec Labské Chrčice  Obecní úřad  O obci  Kultura & podnikání
 

Úřední deska

Nepřehlédněte

Mikulášská nadílka 1
V neděli 1.12.2013 od 15.00 hod se uskuteční pro d
Více...
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNI
Zveme všechny děti a jejich rodiče na rozloučení s
Více...
DĚTSKÝ
Obecní úřad zve nejen děti na DĚTSKÝ DEN, který se
Více...
Májová
Dobrovolní hasiči Labské Chrčice vás srdečně zvou
Více...
Hasičská zábava 16.2
Tradiční zábava místních dobrovolných hasičů se ko
Více...
Maškarní 2013
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...
Mikulášská zábava
Chrčické ženy, cvičenky, si vás dovolují pozvat na
Více...
Rozloučení s prázdni
Zveme všechny děti a rodiče na rozloučení s prázdn
Více...
Pouťová zábava
Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice pořádá tra
Více...
Den
Zveme všechny děti i jejich rodiče na dětský den,
Více...
Čarodějnice 2012
Tradiční pálení čarodějnic se koná 30.4.2012 od 18
Více...
Maškarní 2012
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...


Doporučujeme

| Usnesení č. 3/2009 ze zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno: 26.3.2009| Sejmuto: 16.07.2009


Přítomni:
p. Novák Václav
p. Nožíř Josef
p. Jindra Michal
paní Smržová Eva
paní Zámišová Květoslava
paní Hamplová Zdeňka
p. Hajn Ladislav ml.

Místo jednání: zasedací místnost OÚ v Labských Chrčicích

1) Zastupitelstvo obce s ch v á l i l o:
a) úpravu rozpočtu
b) odměnu p. Novákovi za zimní údržbu chodníku ve výši 1000,-Kč
c) obecně závaznou vyhlášku č. 1/09 za provozování výherního hracího přístroje s účinností od 9.4.2009
d) uzavření dohody o provedení práce – obsluha ČOV – s p. Kmoníčkem M. ml. od 1.4.2009
e) zprávu o celoročním hospodaření obce za rok 2008. Zpráva o přezkoumání byla vyvěšena: 5.3.09 a sejmuta: 26.3.09.

2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
a) s došlou poštou
b) s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2008, které proběhlo dne 27.2.2009. Při kontrole byly zjištěny závažné nedostatky v celoročním hospodaření obce za rok 2008. Jednalo se o nedodržení 15ti denní lhůty pro zveřejnění Návrhu závěrečného účtu a prodlevu mezi podpisem a zaplacení stavební parcely na přelomu roku 2008/2009.
c) s cenou za svoz nebezpečného odpadu ve výši 10000,- Kč
d) s celkovou cenou za opravu vodárny a přepojení vrtu ve výši 21247,- Kč
Zodpovídá: Hamplová
© MK | All Rights Reserved 2006