Oficiální stránky obce Labské Chrčice | Přihlášení |
   
 obec Labské Chrčice  Obecní úřad  O obci  Kultura & podnikání
 

Úřední deska

Nepřehlédněte

Mikulášská nadílka 1
V neděli 1.12.2013 od 15.00 hod se uskuteční pro d
Více...
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNI
Zveme všechny děti a jejich rodiče na rozloučení s
Více...
DĚTSKÝ
Obecní úřad zve nejen děti na DĚTSKÝ DEN, který se
Více...
Májová
Dobrovolní hasiči Labské Chrčice vás srdečně zvou
Více...
Hasičská zábava 16.2
Tradiční zábava místních dobrovolných hasičů se ko
Více...
Maškarní 2013
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...
Mikulášská zábava
Chrčické ženy, cvičenky, si vás dovolují pozvat na
Více...
Rozloučení s prázdni
Zveme všechny děti a rodiče na rozloučení s prázdn
Více...
Pouťová zábava
Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice pořádá tra
Více...
Den
Zveme všechny děti i jejich rodiče na dětský den,
Více...
Čarodějnice 2012
Tradiční pálení čarodějnic se koná 30.4.2012 od 18
Více...
Maškarní 2012
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...


Doporučujeme

| Rozpočet na rok 2010
Vyvěšeno: 14.12.2009| Sejmuto: 30.12.2009


Rozpočet na rok 2010 .........................................uvedeno v tis. Kč
Daň z příjmu FO ze záv.činnosti....1111.......184,6
Daň z příjmu FO samost. výd.činn...1112........15,2
Daň z příjmu právnických osob......1121.......263
DPH......................................1211.......426,8
Daň z příjmu FO podle zvl.sazby....1113.........8,5
Poplatek ze psů....................1341.........3,6
Poplatek VHP.......................1347........20
Správní poplatek...................1361.........5
Daň z nemovitosti..................1511........100,7
VHP z výtěžku......................1351.........37,5
Odpady.............................1337........101
Daňové příjmy celkem...................1.165,9 tis. Kč

Stočné...............................2321........128
Vodné................................2310........230
Nájem pozemky......................3639.........35
Nájem - čekárna....................3613.........27
Příjmy z úroků.....................6310..........1,8
Příjmy z dividend..................6310.........17,3
Nedaňové příjmy celkem....................439,1 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu........4112..........7,4

PŘÍJMY CELKEM:.........................1.612,4 tis. Kč

Výdaje:
Dopravní obslužnost................2221.........78,8
Vodovod............................2310........100
Kanalizace, ČOV....................2321........128,6
Základní školy.....................3313.........64,8
Rozhlas............................3341.........10,5
Záležitost kultury - sál...........3392.........25
Ostatní záležitost kultury.........3399..........8
Čekárna............................3613.........28
Veřejné osvětlení..................3631.........60
Odpady.............................3722........150
Veřejná zeleň......................3745.........45
Zastupitelstvo.....................6112........420
Vnitro.............................6171........105,4
Finanční operace...................6310.........11
Pojištění obce.....................6320.........25,3
VÝDAJE CELKEM:...........................1.260,4 tis. Kč

Financová - splátka úvěru:.....................352 tis. Kč

Zpracováno z rozpočtového výhledu roku 2008-2013, schváleno OZ dne 30.12.2009. Z důvodu finanční krize byly daňové příjmy kráceny 5%.
Zodpovídá: Hamplová
© MK | All Rights Reserved 2006