Oficiální stránky obce Labské Chrčice | Přihlášení |
   
 obec Labské Chrčice  Obecní úřad  O obci  Kultura & podnikání
 

Úřední deska

Nepřehlédněte

Mikulášská nadílka 1
V neděli 1.12.2013 od 15.00 hod se uskuteční pro d
Více...
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNI
Zveme všechny děti a jejich rodiče na rozloučení s
Více...
DĚTSKÝ
Obecní úřad zve nejen děti na DĚTSKÝ DEN, který se
Více...
Májová
Dobrovolní hasiči Labské Chrčice vás srdečně zvou
Více...
Hasičská zábava 16.2
Tradiční zábava místních dobrovolných hasičů se ko
Více...
Maškarní 2013
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...
Mikulášská zábava
Chrčické ženy, cvičenky, si vás dovolují pozvat na
Více...
Rozloučení s prázdni
Zveme všechny děti a rodiče na rozloučení s prázdn
Více...
Pouťová zábava
Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice pořádá tra
Více...
Den
Zveme všechny děti i jejich rodiče na dětský den,
Více...
Čarodějnice 2012
Tradiční pálení čarodějnic se koná 30.4.2012 od 18
Více...
Maškarní 2012
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...


Doporučujeme

| Usnesení č. 11/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva
Vyvěšeno: 26.11.2009| Sejmuto: 11.12.2009


Místo jednání: zasedací místnost OÚ v Labských Chrčicích

1) Zasedání zahájil starosta a seznámil přítomné s programem zasedání.

2) Zastupitelstvo obce s ch v á l i l o:
a) výběr 5.000,- Kč z účtu Petra Skřičky a zaslání této částky do zařízení, kde Petr nyní žije. Částka bude použita na nákup vánočních dárků a na nadstandardní léčbu.

b) poplatky na rok 2010 v této vyši:
vodné: - trvale žijící obyvatelé...........16,- Kč/m3
- podnikatelé a firmy...........23,- Kč/m3
kanalizace:
děti........600,- Kč/ročně
dospělí......700,- Kč/ročně
chalupa......1.400,- Kč/ročně
firma.......6.000,- Kč/ročně

c) novou cenu přípojek za vodu a kanalizaci u parcel, které nejsou zakoupeny od OÚ. S platností od 1.1.2010 budou přípojky hrazeny stavebníkem v plné výši dle skutečných nákladů. Toto opatření je přijato vzhledem k tíživé finanční situaci obecního rozpočtu.

d) navýšení nájmu z nocležny pro řidiče autobusů Veolia z 9.000,- Kč na 12.000,- Kč čtvrtletně.

e) úpravu rozpočtu

f) nákup balonového plynu v hodnotě cca 1700,- Kč.

3) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
- s došlou poštou

4) Pozemkový fond zaslal potvrzení o podmínkách převodu zemědělských pozemků na jiné osoby. Jedná se o tyto pozemky č. 16/1, 16/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 126/4.

5) Finanční výbor schválil rozpočet na rok 2010.

Václav Novák
starosta

Nožíř Josef
místostarosta

Zapsal: Nožíř Josef
Ověřil: Jindra Michal
Zodpovídá:
© MK | All Rights Reserved 2006