Oficiální stránky obce Labské Chrčice | Přihlášení |
   
 obec Labské Chrčice  Obecní úřad  O obci  Kultura & podnikání
 

Zpravodaj Labských Chrčice

Nepřehlédněte

Mikulášská nadílka 1
V neděli 1.12.2013 od 15.00 hod se uskuteční pro d
Více...
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNI
Zveme všechny děti a jejich rodiče na rozloučení s
Více...
DĚTSKÝ
Obecní úřad zve nejen děti na DĚTSKÝ DEN, který se
Více...
Májová
Dobrovolní hasiči Labské Chrčice vás srdečně zvou
Více...
Hasičská zábava 16.2
Tradiční zábava místních dobrovolných hasičů se ko
Více...
Maškarní 2013
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...
Mikulášská zábava
Chrčické ženy, cvičenky, si vás dovolují pozvat na
Více...
Rozloučení s prázdni
Zveme všechny děti a rodiče na rozloučení s prázdn
Více...
Pouťová zábava
Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice pořádá tra
Více...
Den
Zveme všechny děti i jejich rodiče na dětský den,
Více...
Čarodějnice 2012
Tradiční pálení čarodějnic se koná 30.4.2012 od 18
Více...
Maškarní 2012
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...


Doporučujeme

Vážení spoluobčané,
již rok uplynul od vydání našeho posledního Zpravodaje, a proto bych Vás chtěl seznámit s děním v naší obci. Akce plynofikace obce v rámci mikroregionu Týnecko byla dokončena kolaudací v roce 2001, ale dosud nebyla splněna podmínka Státního fondu životního prostředí, který poskytl dotaci na plynofikaci ve výši 18 mil. Kč. Podmínka zněla, že do roku 2004 bude napojeno alespoň 50% obyvatel v každé plynofikované obci. Naše obec tuto podmínku dosud nesplnila. Žádáme tímto spoluobčany, kteří se rozhodují o připojení třeba jen plyn.sporákem, ohřívačem užitkové vody, plynovým kotlem, aby tak učinili ještě v letošním roce. V loňském roce jsme Vás informovali o žádosti na dotaci k vybudování tlakové kanalizace + ČOV v naší obci. Bohužel v letních měsících postihly naší republiku ničivé záplavy a dotace byly zablokovány na pomoc postiženým obcím. V letošním roce opět proběhne přidělování dotací a věřím, že naše žádost bude kladně vyřízena.Mohu Vám oznámit dobrou zprávu, že naše žádost byla kladně vyřízena a obec obdržela dotaci ve výši 5,1 mil.Kč. Pokud se povede v co nejkratší době doložit potřebné doklady požadované Státním fondem životního prostředí mohlo by se na podzim začít se stavbou kanalizace a ČOV. Jako již při akci plynofikace se občané budou podílet na spolufinancování této akce částkou 8 tis. Kč. Obecní zastupitelstvo připravuje nařízení obce o nutnosti připojení všech rod. domů a staveb k podnikaní na kanalizaci, což je jedna z podmínek SFŽP. Pokud se někdo nebude chtít připojit bude muset každý rok prokázat, že odvezl fekálie na ČOV. Od října 2002 jsme byli nuceni v rámci udržení a zabezpečení kvality vody zvýšit cenu vodného pro obyvatelé z 10 na 12 Kč za m3 a pro podnikatelé z 15 na 17 Kč za m3. Přesto je tato cena nižší než cena, kterou účtuje VAK Pardubice pro své odběratele. Tato cena pro porovnání je 21,60 Kč za m3. Obec plánuje zrušení vrchního elektrického vedení v úseku od p.Luňáka k p.Kalinovi s tím, že bude uložen v zemi z důvodů výsadby stromů podle chodníku. Tato překládka bude obec stát 90 tis.Kč a již je zpracována projektová dokumentace a je zahájeno stavební řízení. V loňském roce obec zakoupila 4 skříně vybavené hadicemi, proudnicí a klíči pro první požární zásah. Tyto skříně budou rozmístěny po obci ( u domu p.Černé, p.Tecla, p.Dařílka a u OÚ). V letošním roce budou k těmto skříním zakoupeny a zabudovány nadzemní hydranty. Toto prvotní zabezpečení obce proti požáru bude stát 130 tis.Kč. Obec každý rok žádá "Program na obnovu venkova" o dotaci na zvelebení obce. V loňském roce tato dotace ve výši 84 tis.Kč byla použita na opravu budovy OÚ. Byla zakoupena nová střešní krytina, okapy v celkové hodnotě 210 tis.Kč. Opravu provedla firma Střecha Řečany nad Labem. V měsíci květnu byl na místním hřbitově umístěn kontejner na odpad. Tímto žádáme občany, aby všechen odpad ukládali do tohoto kontejneru, který bude pravidelně odvážen. Dovolte, abych touto cestou požádal občany o dodržování vyhlášek a zákonů, zejména vyhlášku o volném pobíhání domácíh zvířat po veřejném prostranství. Většina občanů se touto vyhláškou řídí, ale bohužel jsou mezi námi i tací, kteří nerespektují nic a znepříjemňují tímto život ostatním.
KULTURA
V loňském roce proběhlo několik kulturních akcí pořádané obecním zastupitelstvem : plesy OÚ, pálení čarodějnic, táborák na konci prázdnin a Mikulášská nadílka.
JUBILANTI
Mrňák Miroslav ... 75 let
Machurka Václav ... 65 let
Zímová Libuše ... 60 let
Brudný Karel ... 60 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Ostatní
Novák Václav 1x, Nožíř Josef 1x, Pithartová Marie 1x, Jilemnická Ivana 5x, Tomášek Miroslav 14x, Tecl Jindřich 29x, Kmoníček Miroslav 41x.

V listopadu 2002 bylo zvoleno nové zastupitelstvo, které uvítá vaše připomínky a podnětné návrhy ke zvelebení naší obce. Tímto děkujeme za Vámi svěřenou důvěru

Zastupitelé obce Labské Chrčice
Červen 2003
© MK | All Rights Reserved 2006