Oficiální stránky obce Labské Chrčice | Přihlášení |
   
 obec Labské Chrčice  Obecní úřad  O obci  Kultura & podnikání
 

Zpravodaj Labských Chrčice

Nepřehlédněte

Mikulášská nadílka 1
V neděli 1.12.2013 od 15.00 hod se uskuteční pro d
Více...
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNI
Zveme všechny děti a jejich rodiče na rozloučení s
Více...
DĚTSKÝ
Obecní úřad zve nejen děti na DĚTSKÝ DEN, který se
Více...
Májová
Dobrovolní hasiči Labské Chrčice vás srdečně zvou
Více...
Hasičská zábava 16.2
Tradiční zábava místních dobrovolných hasičů se ko
Více...
Maškarní 2013
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...
Mikulášská zábava
Chrčické ženy, cvičenky, si vás dovolují pozvat na
Více...
Rozloučení s prázdni
Zveme všechny děti a rodiče na rozloučení s prázdn
Více...
Pouťová zábava
Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice pořádá tra
Více...
Den
Zveme všechny děti i jejich rodiče na dětský den,
Více...
Čarodějnice 2012
Tradiční pálení čarodějnic se koná 30.4.2012 od 18
Více...
Maškarní 2012
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...


Doporučujeme

Vážení spoluobčané,
Uběhlo již půl roku od vydání posledního zpravodaje, a proto bychom si vás dovolili informovat o některých změnách, které proběhli.
Nové zastupitelstvo se dohodlo na vydávání zpravodaje alespoň dvakrát do roka. Myslíme si, že ohlédnutí za uplynulými měsíci a připomenutí některých událostí rozhodně stojí za to. Zpravodaj počínaje tímto vydáním vás nechá nahlédnout i do historie naší obce, tak jak jí zapsali do místní kroniky páni učitelé a řídící na zdejší škole.
Z obecního úřadu
Od 1.4.2007 bylo donuceno obecní zastupitelstvo zvýšit poplatek za vodu z 12 na 15 Kč/M3 pro občany a ze 17 na 20 Kč/m3 pro právnické osoby. Důvodem navýšení je poplatek za každý odebraný m3 podzemní vody na vodárně, který se od 1.1.2007 odvádí Ministerstvu životního prostředí. To znamená, že tato částka se bude vybírat až v říjnu při odečtu vody. V průběhu měsíců dubna a května proběhne odečet vody a kontrola vodoměrů. Tento odečet bude ještě za staré ceny a odečet bude provádět Michal Jindra.

Další v této době hodně diskutovanou otázkou jsou studně. Všichni majitelé studní, kteří je chtějí používat, potřebují povolení k odběru podzemní vody, přesněji povolení k nakládání s vodami. Týká se to každé domácnosti, která má studnu vybudovanou po 1.1.1955, a není rozdíl nachází-li se u rodinného domu nebo u rekreační chaty, zda bere vodu pravidelně nebo občas a jestli máte vodu pitnou nebo jenom na zalévání. V případě, že máte více studní, povolení potřebujete ke každé zvlášť. Jestliže povolení k čerpání vody nemáte, musíte o něj zažádat na příslušném vodoprávním úřadě tj. pro naší obec v Přelouči. Formuláře a informace poskytneme na zdejším Obecním úřadě v úředních hodinách ve čtvrtek od 18.30 hodin. Žádost o povolení nebo prodloužení je zdarma.

Upozornění pro občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za odpady a kanalizaci na tento rok, aby tak učinili v co nejkratší době. Chceme vám vyjít vstříc, a tak si můžete dohodnout i rozložení poplatků do více splátek.

I naše obec se již může pochlubit oficiálními webovými stránkami s adresou www.labskechrcice@wz.cz, na kterých najdete nejen úřední desku se zápisy z jednán zastupitelstva, ale i jiné aktuality z naší obce. Zatím Vás však ještě žádáme o shovívavost, než se vyladí a vychytají všechny problémy.

Statistika obyvatel v obci Labské Chrčice
K dnešnímu dni je v obci trvale hlášeno 148 obyvatel, což tvoří 60 mužů (prům. věk – 42 let), 63 žen (prům. věk – 44 let) a 25 dětí do 15ti let (prům. věk – 7 roků). Dle dostupných zdrojů nejvíce obyvatel měla obec roku 1900 a to 365 občanů. Od tohoto roku počet neustále klesal až do roku 2000, kdy měla obec zatím nejméně občanů - 119. Naštěstí v tomto roce nastala opačná tendence a obyvatel začalo pomalu přibývat. Popisných čísel je k dnešnímu dni celkem 85, z toho 32 obydlují chalupáři.
Z historie
Kronika byla založena Josefem Vitvarem, správcem školy v Labských Chrčicích v roce 1932.
V nejjižnějším cípu okresu novobydžovského leží obec Labské Chrčice.
V místech, kde se obec nalézá i v okolí byla v dávných dobách sídla starých Slovanů, kteří se usazovali poblíž úrodných luk, řek a na pokraji lesů, což vše se u osady Labských Chrčic se nalézá. Nasvědčuje tomu, že v okolí se nalezlo několik kamenných mlatů a pazourkových zbraní.
Dvůr, který zde dříve stával náležel knížeti Soběslavu I., jemuž též hrad Týnec nad Labem, jehož zbytky až dosud stojí, náležel. V Prvé polovici 19 století čítala obec Labské Chrčice 16 čísel vesměs statků a 3 čísla: kovárnu, pazdernu a hospodu za vsí na cestě mezi Týncem n/L a Františkovým, hřebčínem císařským.
Ve druhé polovici 19 století stavěny domky u této části vsi, takže nynější osada Labské Chrčice obsahuje dvě části ,,Ves“ a ,,Písek“ čítající 50 domů a 365 obyvatelů. Roku 1899 vystavěn na katastru labskochrčickém dvůr se zámkem zvaný ,,Svárava“ Emanuelem Kokeše, náležející nyní Václavu Švermovi. K velkostatku tomuto patří jedna hájovna. Výměra velkostatku činí 778 jiter, 712 sáhů, čistý výtěžek 12 754, 66 Kč, roční daň 2 895,32 Kč.
Kultura
Pro naše nejmenší bylo v průběhu prvních měsíců letošního roku připraveno Disko a dětský karneval s cenami za nejlepší masku. První cenu dort vyhrála malá slečna Matoušková s maskou kočičky.

Pro dospělé se uspořádalo několik plesů s tombolou.
Jubilanti
V I. polovině roku 20007 oslaví:

Ing.Jarmila Kuthanová ...65 let
Marie Frýdová ...80 let
Miluše Kesnerová ...80 let

Přejeme mnoho zdraví a štěstí.
Nový občánci
28.3.2007 Kmoníček Miroslav nejml.

Přejeme novému občánkovi i jeho rodičům jen samou radost a štěstí.
Ostatní
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na akci,, Pálení čarodějnic“, která se bude konat 30.4.2007 na obvyklém místě. Občerstvení zajištěno.

Zastupitelé obce Labské Chrčice
duben 2007
© MK | All Rights Reserved 2006