Oficiální stránky obce Labské Chrčice | Přihlášení |
   
 obec Labské Chrčice  Obecní úřad  O obci  Kultura & podnikání
 

Zpravodaj Labských Chrčice

Nepřehlédněte

Mikulášská nadílka 1
V neděli 1.12.2013 od 15.00 hod se uskuteční pro d
Více...
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNI
Zveme všechny děti a jejich rodiče na rozloučení s
Více...
DĚTSKÝ
Obecní úřad zve nejen děti na DĚTSKÝ DEN, který se
Více...
Májová
Dobrovolní hasiči Labské Chrčice vás srdečně zvou
Více...
Hasičská zábava 16.2
Tradiční zábava místních dobrovolných hasičů se ko
Více...
Maškarní 2013
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...
Mikulášská zábava
Chrčické ženy, cvičenky, si vás dovolují pozvat na
Více...
Rozloučení s prázdni
Zveme všechny děti a rodiče na rozloučení s prázdn
Více...
Pouťová zábava
Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice pořádá tra
Více...
Den
Zveme všechny děti i jejich rodiče na dětský den,
Více...
Čarodějnice 2012
Tradiční pálení čarodějnic se koná 30.4.2012 od 18
Více...
Maškarní 2012
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...


Doporučujeme

Obecní vodovod
V letošním roce se bohužel objevilo několik nečekaných závad na úpravně vody, a tím došlo i k častějším výpadkům obecního vodovodu. Odborná firma provedla potřebné opravy, a tak doufáme, že by už mělo být všechno v pořádku. Za případné problémy, které Vám vznikly v souvislosti s těmito výpadky, se omlouváme.

Stavební parcely
V měsíci říjnu se konečně podařilo zajistit všechny potřebné doklady a vyjádření k prodeji stavebních parcel v lokalitě na Písku. Případní zájemci si mohou přijít vybrat stavební parcelu na OÚ v úřední hodiny ve čtvrtek od 19 hodin. Plán zástavby je vyvěšen na úřední desce u pohostinství a v informační vývěsce u obchodu p.Zámišové. Cena je stanovena na 220 Kč/m2 + přípojky vody, kanalizace a el.energie.

Úřední deska
Vracíme se k veřejné schůzi ze dne 25.dubna 2008, kde někteří spoluobčané podali návrh na druhou úřední desku u obchodu p.Zámišové. Zastupitelstvo se tímto návrhem zabývalo, ale odhlasovalo, že oficiální a jediná úřední deska zůstane u pohostinství p.Kmoníčka a vývěska na Písku bude plnit funkci informativní, tzn. Usnesení a veškeré úřední dokumenty budou vyvěšeny pouze na úřední desce. Samozřejmě se budeme snažit, aby fungovala úřední deska na internetových stránkách.

Další častý dotaz se týkal bezdrátového internetu. V naší obci je možno se připojit na bezdrátový internet společnosti Pro-Comunication s.r.o.. Poplatek za připojení je 3000,-Kč a měsíční paušální poplatek za službu přenos dat dle požadované služby.Tel kontakt na firmu je možno získat na obecním úřadě.

Dětské hřiště
V letních měsících přibyly na dětské hřiště nová pérová houpadla, a proto bychom touto cestou chtěli poděkovat sponzorům firmě Perena s.r.o. a Výkrm Hradecko s.r.o., které poskytly sponzorský dar.
Dětské hřiště se v příštím roce bude zvětšovat, aby si naši nejmenší měli kde bezpečně hrát.

Dále bychom chtěli poděkovat p.Ladislavu Hajnovi za sponzorský dar a vysadbu tújí a keříků do skruží při vjezdu do uličky k ČOV.

Docházka zastupitelstva v roce 2008
Absence zastupitelů: Novák V. 0x, Nožíř J. 10x / zaměstnání/, Hamplová Z. 14x / zaměstnání/, Hajn L. 16x / zaměstnání, Jindra M. 3x, Zámišová K. 26x, Smržová E. 3 x.

Statistika obyvatel:
Ke dni 30.9.2008 je v obci trvale hlášeno celkem 170 občanů. Z toho je 69 mužů, 70 žen a 31 dětí do 15ti let (z toho chlapců je 17 a děvčat 14). Průměrný věk mužů je cca 42 let a průměrný věk žen je 45 let, avšak započteme-li do průměru věk dětí poklesne průměrný věk mužů na cca 35 let a průměrný věk žen na cca 38 let. Průměrný věk dětí do 15ti let je cca 4,5 roku, což je velmi optimistické.
Jubilanti
V II. polovině roku 2008 oslaví:

Machůrka Václav......70 let
Zímová Libuše........65 let
Mrňák Miroslav.......80 let

Přejeme mnoho zdraví a štěstí.
Noví občánci
Filip Gomba.......21.5.2008......čp. 24
Nicol Paštyková....5.9.2008.......čp.71
Radek Volejník.....4.9.2008.......čp. 38

Přejeme novým občánkům i jejich rodičům jen samou radost a štěstí.
Pár slov na závěr
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se během letních měsíců starali o veřejné prostranství před svým domem a pomohli k tomu, aby se nám všem v naší obci líbilo.

Toto číslo zpravodaje je poslední v tomto roce, a proto nám již nyní dovolte, abychom Vám jménem celého zastupitelstva popřáli krásné, klidné svátky vánoční a šťastný vstup do nového roku 2009.

Zastupitelé obce Labské Chrčice
říjen 2008
© MK | All Rights Reserved 2006