Oficiální stránky obce Labské Chrčice | Přihlášení |
   
 obec Labské Chrčice  Obecní úřad  O obci  Kultura & podnikání
 

Zpravodaj Labských Chrčice

Nepřehlédněte

Mikulášská nadílka 1
V neděli 1.12.2013 od 15.00 hod se uskuteční pro d
Více...
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNI
Zveme všechny děti a jejich rodiče na rozloučení s
Více...
DĚTSKÝ
Obecní úřad zve nejen děti na DĚTSKÝ DEN, který se
Více...
Májová
Dobrovolní hasiči Labské Chrčice vás srdečně zvou
Více...
Hasičská zábava 16.2
Tradiční zábava místních dobrovolných hasičů se ko
Více...
Maškarní 2013
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...
Mikulášská zábava
Chrčické ženy, cvičenky, si vás dovolují pozvat na
Více...
Rozloučení s prázdni
Zveme všechny děti a rodiče na rozloučení s prázdn
Více...
Pouťová zábava
Sbor dobrovolných hasičů Labské Chrčice pořádá tra
Více...
Den
Zveme všechny děti i jejich rodiče na dětský den,
Více...
Čarodějnice 2012
Tradiční pálení čarodějnic se koná 30.4.2012 od 18
Více...
Maškarní 2012
Obecní úřad zve všechny na Maškarní bál pro děti,
Více...


Doporučujeme

Z obecního úřadu
Czech Point
Od 1.11.2009 funguje na OÚ CzechPoint, na který obec obdržela dotaci ve výši 85% cca 80 000,- Kč. Občanům tak odpadne cesta na vzdálenější úřad např. Katastrální úřad v Pardubicích pro výpis z katastru nemovitostí. Služby Czech Pointu můžete využít v úřední hodiny ve čtvrtek od 19 do 20 hodin na OÚ. Od stejného termínu začala fungovat datová schránka, která částečně nahrazuje písemnou korespondenci přes Českou poštu.

Sekačka
Obec zakoupila v letních měsících novou rotační sekačku za 30 000,- Kč. Původní sekačka byla v provozu 15 let a i přes prováděnou údržbu a opravy bohužel skončila její provozuschopnost.

Daň z nemovitosti
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo vyhlášku o zvýšení daně z nemovitosti o 1,5 násobek pro rekreační a podnikatelské objekty s účinností od 1.1.2010. Objektů pro trvale žijící občany se toto navýšení netýká.

Dotace
V měsíci září obec požádala o dotaci na opravu komunikací a dále na úroky z úvěru. Doufáme, že vše dobře dopadne a v příštím roce se začne s opravou komunikací. Jedná se o silnice v úseku od hlavní silnice na Hlavečník a o slepou ulici na návsi od křížku.

Ohlédnutí za srazem rodáků
V letošním jarním zpravodaji jsme Vás žádali o pomoc při organizování srazu rodáků, který se konal 12. září 2009. Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli při úklidu obce na svolaných brigádách, ale i mimo ně např. při výzdobě školy a organizačně v den akce a pracovali bez nároků na odměnu. Opravila se hřbitovní zeď, zeď u hasičárny, vybrousila a napastovala se podlaha v sále, celkový úklid sálu a soc. zařízení, celkový úklid školy, úprava okolí křížku na návsi, aj.. Poděkování patří i Pohostinství pana Kmoníčka, který zajišťoval večeře a občerstvení při taneční zábavě.
Konečná účast předčila naše očekávání a do obce dorazilo cca 112 platících rodáků a přátel obce. Prohlídku školy a výstavu fotografií a třídních knih absolvovalo dokonce 130 účastníků. Díky počasí, které nám zůstalo po celé sobotní odpoledne nakloněno, mohli účastníci srazu shlédnout drezůru koní pod taktovkou paní Heleny Hrdličkové a i seskok 5-ti parašutistů. Děti především využily možnosti povozit se na ponících či v kočáru.
Na základě kladné odezvy většiny účastníků srazu lze celou akci zhodnotit jako vydařenou a doufáme, že si na ni i po letech každý rád vzpomene.

Cvičení s dětmi
Jelikož v zimních měsících nemohou maminky s malými dětmi, kterých je v současné době cca 35 ve věku do 15 let, na dětské hřiště, odhlasovalo obecní zastupitelstvo, že se mohou jednou týdně scházet v sále OÚ. Zde si budou moci zacvičit nebo hrát různé hry. Prosíme maminky, které by měly zájem, aby se hlásili u p. Smržové nebo p. Hamplové s návrhy, kdy se cvičení bude konat. Vytipovali jsme pondělí, středu a pátek. Teď je již na vás, aby se dohodl konkrétní den a hodina. Je to pouze na dohodě.

Docházka zastupitelstva od dubna 2009
Absence zastupitelů: Novák V. 1x /nemoc/, Nožíř J. 8x / zaměstnání/, Hamplová Z. 7x / zaměstnání/, Hajn L. 12x / zaměstnání, Jindra M. 4x, Zámišová K. 16x, Smržová E. 3 x.
Kultura a sport
Sbor dobrovolných hasičů naší obce se již tradičně zúčastnil ve složení : Nožíř J., Pithart L., Honc P., Smrž J., Hlad M., Tecl L., Kolár P., soutěže ,, O PUTOVNÍ POHÁR VELITELE PS PŘELOUČ,, ve Břehách.
Dále se SDH zúčastnil soutěže historických stříkaček pořádané obcí Mělice.
Naše stříkačka byla z osmi zúčastněných družstev nejstarší. Naši nakonec skončili na krásném 6. místě ve složení: Smrž J., Honc P., Honc R., Pithart L., Hlad M., Kolár P., Gruzovský R., Tecl L..

V obci byl založen šipkový klub Žraloci, který má v současné době 11 členů. Fotbal TJ Polaban Labské Chrčice v letošním roce pozastavil svoji činnost.
Jubilanti
V II. polovině roku 2009 slaví:
Barták Miroslav......65 let
Dařílek Josef........75 let
Povyšilová Marie.....75 let
Košatková Jaroslava..70let
Přejeme mnoho zdraví a štěstí.
Pár
Rádi bychom prostřednictvím zpravodaje pozvali děti, ale i dospělé na tyto kulturní akce:
sobota 5. prosince 2009 od 15.00 hod se v sále OÚ bude konat již tradiční Mikulášská nadílka
čtvrtek 10. prosince 2009 od 15.15 hod na dětském hřišti u obecního úřadu proběhne I. Rozsvěcení stromečku a vypouštění balonků s přáním Ježíškovi - jedná se o pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR. Obec se přihlásila do celorepublikové akce organizované Agenturou Dobrý den a Agencey Je5. V případě, že se rekord podaří, bude zapsán do České knihy rekordů a naše obec dostane certifikát o spoluúčasti na rekordu. Prosíme děti, aby si nakreslili a přinesli sebou namalovaný obrázek dárku, který by chtěli od Ježíška. Přáníčka budou slosovány a 10 šťastných bude zpětně odměněno malým dárečkem od pořádající agentury.

Dospělé bychom rádi pozvali na veřejnou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 12.listopadu 2009 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Toto číslo zpravodaje je poslední v tomto roce a proto nám již nyní dovolte, abychom Vám jménem celého zastupitelstva popřáli krásné, klidné svátky vánoční plné pohody a porozumění a šťastný vstup do nového roku 2010 Vám i Vašim rodinám.

Zastupitelé obce Labské Chrčice
říjen 2009
© MK | All Rights Reserved 2006